نمایندگان استان کرمانشاه

ردیف نام نماینده آدرس تلفن همراه
۱ داود رحمت آبادی کنگاور بلوار انقلاب- میدان بسیج- بازرگانی ایلیا ۰۹۱۸۸۳۷۴۹۳۴
۲ حسن محمدی خ عشایر- روبروی درمانگاه ۰۹۱۸۱۳۱۰۷۴۶
۳ سید سیاوش حقیقی خ عشایر -جنب باسکول نور ۰۹۱۸۳۱۴۶۰۰۲
۴ سالار فخری خ عشایر- روبروی بانک صادرات ۰۹۱۸۱۳۱۰۰۹۱
۵ سیروس زر خ عشایر- گاراژ زر ۰۹۱۲۱۲۵۳۷۲۳
۶ امین کریمی خ عشایر -روبروی ایران خودرو ۰۹۱۸۱۳۱۱۲۷۲
۷ خسرو قربانی بلوار عشایر- خ مسیر نفت-پ۲۹۴ ۰۹۱۸۳۳۱۷۷۴۵
۸ محمدرضا سالاری خ کشاورز۲-جنب گاراژ سرتیپی ۰۹۱۸۱۳۱۳۹۱۴
۹ رمضان جشن ساز خ عشایر- جنب مسجد امام حسین -روبروی بانک تجارت ۰۹۱۸۸۳۰۹۲۰۰
۱۰ محمود نصیری خ عشایر-مقابل درمانگاه ولیعصر ۰۹۱۸۸۳۹۳۳۷۶
۱۱ صالح عبدی خ عشایر -مقابل شرکت پخش البرز ۰۹۱۸۸۳۱۱۵۵۰
۱۲ جهانگیر خسروآبادی اسلام آبادغرب-راه کربلا- روبروی کتابخانه عمومی ۰۹۱۸۳۲۹۶۷۰۱
۱۳ جواد فرهادیان اسلام آباد غرب- بلوار دکتر فکوری- پ۱ ۰۹۱۸۱۳۲۸۰۵۹
۱۴ ابراهیم فکوری خ عشایر- مقابل درمانگاه ولیعصر ۰۹۱۸۳۳۲۵۱۵۶
۱۵ محمد اروجعلی خ مسیرنفت ۰۹۱۸۳۵۸۱۷۸۸
۱۶ اقبال سابقی پاوه-خ انقلاب اسلامی –جنب تکیه شیخ خالصی ۰۹۱۸۳۳۲۰۳۳۹