نمایندگان استان گلستان

ردیف نام نماینده آدرس تلفن همراه
۱ حسین طاهری گرگان بلوار جرجان روبروی مینی بوسرانی ۰۹۱۱۱۷۱۸۱۱۰
۲ حسین شاهینی گرگان میدان کریمی جنب گاراژ واسقی ۰۹۱۱۳۷۵۷۵۲۰
۳ علی محمد طاهری گرگان-خ جرجان-بین جرجانی ۲و۴ ۰۹۱۱۱۷۱۸۰۰۱
۴ علی حیدری گنبد کاووس-خیابان طالقانی شرقی-جنب اداره آب و فاضلاب ۰۹۱۱۳۷۶۶۰۸۸