نمایندگان استان قم

ردیف نام نماینده آدرس تلفن همراه
۱ مجید محمود زادگان چهارراه غفاری- به سمت م مطهری- پ۹۸ ۰۹۱۲۳۵۱۴۰۶۳
۲ امیر جورابچی خ ایستگاه- م مطهری- مقابل بانک صادرات ۰۹۱۲۶۵۳۲۳۵۰
۳ مجید اشرف زاده چهارراه غفاری- خ سپاه –پ ۹۲ ۰۹۱۲۳۵۱۳۳۱۶
۴ محمد تقی زرندی چهارراه عفاری- بسمت میدان مطهری-پ۶۵ ۰۹۱۲۵۵۱۶۴۴۰