نمایندگان استان قزوین

ردیف نام نماینده آدرس تلفن همراه
۱ امید شرفی راد منفرد میدان تهران قدیم- فروشگاه لاستیک راد ۰۹۱۲۱۸۹۰۳۳۴
۲ علی اصغربخارایی خ تهران قدیم –جنب بانک ملت ۰۹۱۲۲۸۲۸۱۷۱