نمایندگان استان اصفهان

ردیف نام نماینده آدرس تلفن همراه
۱ جلال مشکاتی اصفهان -خ امیرکبیر- مقابل بانک ملی- جنب باربری مولودی ۰۹۱۳۳۰۱۱۳۶۸-0311383092
۲ مسعود قربانی رنانی خیابان خیام سه راه کهندژ – جنب کوچه جوزدان 09133266011
۳ محمد علی کوهرنگ بهشتی خیابان دکتر بهشتی پلاک 457 بازرگانی کورنگی 03113366371-02131180785
۴ محمدرسول حاجی آقا معمار شاهزاده ابراهیم – کوچه نصر – خ شهید آیت ا.. دکتر بهشتی – گاراژ نمایندگی فیات طبقه همکف 32367566-32337718
۵ حاج آقا مهدی معمار خ دکتر بهشتی جنب گاراژ ایران فروشگاه لاستیک معمار 031123675660
۶ حاجی اقا اصغر معمار اصفهان- خ امیرکبیر- مقابل بانک کشاورزی- پ235 فروشگاه لاستیک 03113863828-
۷ سیدمحمد سعادت دار قمصری اصفهان – کاشان – بلوار شهدا مقابل دارالسلام 03155505550
۸ مهدی ریاضی اصفهان-کاشان -شهرستان آران و بیدگل – خ جمهوری اسلامی – سایت اداری – بلوار شهدای اصناف – ساختمان اتاق اصناف 03154752701