نمایندگان استان اصفهان

ردیف نام نماینده آدرس تلفن همراه
۱ جلال مشکاتی اصفهان -خ امیرکبیر- مقابل بانک ملی- جنب باربری مولودی ۰۹۱۳۳۰۱۱۳۶۸
۲ هوشنگ صانعی خوانسار- بلوار معلم- فروشگاه لاستیک صانعی ۰۹۱۳۱۷۱۰۰۹۱
۳ هرمز هیرمن پور مبارکه-خ امام خمینی- مقابل مسجد ولیعصر-پ۱۴۹ ۰۹۱۳۱۱۹۳۸۳۵
۴ سلطانی نجف آبادی نجف آباد- بلوار امام خمینی-جنب پمپ بنزین ستاری ۰۹۱۳۱۳۱۴۶۲۳
۵ حاج آقا مهدی معمار اصفهان -خ دکتر بهشتی -جنب وزارت دارایی ۰۹۱۳۳۱۷۲۵۰۲
۶ حاجی اقا اصغر معمار اصفهان- خ امیرکبیر- مقابل بانک کشاورزی- پ۲۳۳ ۰۹۱۳۱۱۹۳۴۶۹
۷ محمد علی کوهرنگ بهشتی اصفهان- خ دکتر بهشتی- پ ۴۵۷- بازرگانی کوهرنگی ۰۹۱۳۱۱۸۰۷۸۵
۸ منصور درّی اصفهان-خ امیرکبیر-فلکه قائم مقام-جنب البرز نو ۰۹۱۳۱۱۴۴۲۱۵