نمایندگان استان اردبیل

ردیف نام نماینده آدرس تلفن همراه
۱ پرویز نوری مقدم بزرگراه مقدس اردبیلی- روبروی ترمینال ۰۹۱۴۱۵۱۱۶۷۹
۲ داور زرباز بزرگراه مقدس اردبیلی- نرسیده به درمانگاه شفا ۰۹۱۴۱۵۱۲۲۸۲
۳ فخر الدین سید صادقی بزرگراه مقدس اردبیلی- روبروی ترمینال ۰۹۱۴۱۵۱۸۳۱۰
۴ سید مهرداد سیدی خ وحدت -روبروی بانک سپه شعبه وحدت ۰۹۱۴۱۵۲۸۸۱۲
۵ علی اصغر میرفتاحی خ ترمینال- مابین مقدس اردبیلی و درب ترمینال ۰۹۱۴۱۵۱۱۴۷۲
۶ علیرضا پیرملایی خ کاشانی-دروازه مشکین شهر-میدان وحدت ۰۹۱۴۴۵۱۰۸۱۲
۷ تعاونی لاستیک فروشان اردبیل خ کاشانی-دروازه مشکین شهر-میدان وحدت ۰۹۱۴۱۵۱۸۷۴۶
۸ اروج درخشنده چهارراه حافظ-پشت بانک رفاه-پ۳ ۰۹۱۴۴۵۱۵۷۵۴
۹ علی درخشنده دروازه مشکین شهر-روبروی بانک سپه وحدت ۰۹۱۴۳۵۲۰۴۵۴