نمایندگان استان آذربایجان غربی

ردیف نام نماینده آدرس تلفن همراه
۱ اوسط نجاری میاندواب- بلوار نماز -روبروی مسجد صحرا ۰۹۱۴۱۸۱۱۷۴۰
۲ حسن جدیدی گرگ تپه میاندواب- بلوار نماز- روبروی مسجد صحرا ۰۹۱۴۱۸۱۱۴۳۵
۳ مهدی برزگر میاندآب- سه راه بوکان-بلوار انقلاب- روبروی بانک تجارت ۰۹۱۴۷۷۱۰۵۰۰
۴
۵ حسین برزگر میاندوآب-سه راه بوکان-مقابل بانک تجارت ۰۹۱۴۳۸۱۹۹۷۶