نمایندگان استان گیلان

ردیف نام نماینده آدرس تلفن همراه
۱ رحمان دادفر بندرانزلی-خ استاد مطهری –چهارراه شهدا ۰۹۱۱۱۳۱۰۲۶۹
۲ مهدی کارگر گرانمایه آستانه اشرفیه-روبروی پارک ساحلی-بلوارگلها ۰۹۱۱۱۴۳۵۲۶۶