نمایندگان استان مازندران

ردیف نام نماینده آدرس تلفن همراه
۱ محسن مشایخ ساری خ امیر مازندرانی روبروی سه راه شهبند ۰۹۱۱۱۵۱۰۸۱۱
۲ رمضان صمدانیان بابل بلوار طالقانی روبروی پمپ بنزین ۰۹۱۱۱۱۳۰۹۲۵