نمایندگان استان فارس

ردیف نام نماینده آدرس تلفن همراه
۱ غلامرضا ساوی کراش- روبروی شهرداری ۰۹۱۷۷۸۱۹۱۵۷
۲ صمد نائب زاده شیراز- بلوار امیرکبیر ۰۹۱۷۱۱۷۱۹۱۸
۳ شکرا.. وفضل اله رنجبر جهرم -خ هجرت -کوی حسن اباد ۰۹۱۷۱۹۱۲۹۰۹
۴ منصور مرادی شیراز- میدان بسیج- جنب تعمیرگاهBMW ۰۹۱۷۱۱۳۲۱۷۴
۵ محسن رعیت پیشه فسا-چهارراه حافظ- روبروی ایران خودرو ۰۹۱۷۱۳۱۲۰۵۶
۶ محمد حسن سلامی داراب-بلوار امام خمینی-جنب بانک کشاورزی ۰۹۱۷۱۳۱۰۴۸۰
۷ مصطفی جعفر زاده نی ریز-ابتدای بلوار امام رضا ۰۹۱۷۷۳۱۷۵۴۸