نمایندگان استان زنجان

ردیف نام نماینده آدرس تلفن همراه
۱ علی اکبر حسینخانی ابهر – میدان انقلاب-پ ۱۵ ۰۹۱۲۱۴۱۶۱۶۰
۲ محمد رجبی زنجان – شهرستان خدابنده-خ امام خمینی- بالاتراز پمپ بنزین ۰۹۱۲۱۴۲۴۰۱۴