مراسم هفتگی زیارت عاشورا کیان تایر

مراسم هفتگی پرفیض زیارت عاشورا

پایگاه شهید کسروی کیان تایر

با مداحی برادر کربلایی علی محمدی بابایی

/فناوری اطلاعات و ارتباطات.